AKTUALNOŚCI

A- A A+

Przypominamy, że 18.01.2021 r. upływa termin zgłaszania publikacji na XXVI edycję Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Konkurs adresowany do osób publikujących w środkach masowego przekazu jest najstarszym ogólnopolskim konkursem organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – odbywa się on rokrocznie od 1994 r.

Celem konkursu jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Regulamin konkursu

Zachęcamy autorów publikacji o tematyce prewencyjnej do poddania opracowań ocenie Komisji Konkursowej. Autorzy najlepszych publikacji otrzymają nagrody pieniężne oraz dyplomy uznania.

 

 

Data dodania:

12.01.2021

Do góry