AKTUALNOŚCI

A- A A+

Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników – konferencja KRUS

Prawie 100 uczestników konferencji przywitała Prezes KRUS Aleksandra Hadzik. Bezpieczeństwo pracy osób ubezpieczonych ulega z roku na rok poprawie, o czym świadczy m.in. zmniejszanie się liczby zgłaszanych wypadków. Statystyki pokazują ponadtrzykrotny spadek liczby wypadków od 1993 roku - z 66 tys. do 18 tys. w 2018 r. Mimo tych pozytywnych zmian Kasa jest przekonana o celowości kontynuowania działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników oraz do podejmowania nowych inicjatyw, które ograniczą ich liczbę – powiedziała, otwierając konferencję, Prezes KRUS. więcej

Data dodania:

26.09.2018