AKTUALNOŚCI

A- A A+

Spotkanie z delegacją Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa

W dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z delegacją Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa.

 

Na zdj.: Pani Janina Pszczółkowska – Zastępca Prezesa Kasy, przedstawiciele KRUS
oraz delegacja Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa

 

Spotkanie prowadziła Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska. Przedstawiciele Ministerstwa z Republiki Kosowa mieli okazję zapoznać się z polskim systemem ubezpieczenia społecznego rolników, w szczególności z historią powstania Kasy, zakresem podmiotowym i przedmiotowym systemu, a także zasadami naliczania składek i przyznawania świadczeń.

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowali również dyrektorzy biur merytorycznych Centrali.

Delegacja Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa wysłuchała informacji na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolników w Polsce i wyraziła nadzieję na nawiązanie współpracy z Kasą w przyszłości.

Data dodania:

25.04.2018