AKTUALNOŚCI

A- A A+

Spotkanie z delegacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z delegacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu.


Zastępca Prezesa Krzysztof Maciej Retyk, przedstawiciele KRUS-u oraz delegacja
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Maciej Retyk – Zastępca Prezesa KRUS. Goście z Wietnamu mieli okazję zapoznać się z polskim systemem ubezpieczenia społecznego rolników, w szczególności z historią powstania Kasy, zakresem podmiotowym i przedmiotowym systemu, a także zasadami naliczania składek i przyznawania świadczeń.
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowali również dyrektorzy biur merytorycznych.
Delegacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu z zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolników w Polsce i wyraziła nadzieję na nawiązanie współpracy z Kasą w przyszłości.

Data dodania:

05.04.2018