AKTUALNOŚCI

A- A A+

Spotkanie z Gościem z Ambasady Japonii w Polsce

Pierwsze rozmowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w Japonii i w Polsce.

Rolnictwo w Japonii podlega szczególnej trosce ze strony państwa, które gwarantuje tej branży stabilność ekonomiczną i różnorodne liczne preferencyjne programy budżetowego wsparcia - na rozwój bądź utrzymanie produkcji żywnościowej. Ta zaś w najlepszym jakościowo wydaniu już niebawem powinna szerzej zdobywać nowe rynki zewnętrzne - taki cel stawiają sobie Japończycy, chętni do wymiany doświadczeń ze stroną polską. Szczególne zainteresowanie władz Japonii dotyczy zabezpieczenia społecznego ludności rolniczej.

Specjalnego Gościa  zajmowały w KRUS w pierwszej kolejności  zasady i finansowe uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce. W Japonii, gdzie rolnicy pozostają w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego, postanowiono dokładnie zapoznać się z odmiennymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Pytania ze strony Gospodarzy dotyczyły skali rolniczej działalności  w Japonii, zakresu przysługujących rolnikom świadczeń i ich udziału w finansowaniu narodowego systemu emerytalnego.

Rozmowy z Panią Sekretarz Kayo Awaya były pierwszą okazją do udzielenia odpowiedzi na wnikliwe i szczegółowe pytania w kwestiach  interesujących reprezentowane władze Ambasady Japonii o formalno-prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i organizacji Kasy w odniesieniu do analogicznych rozwiązań w Europie.

Data dodania:

28.04.2011

Do góry