AKTUALNOŚCI

A- A A+

Udział KRUS w Światowym Forum Zabezpieczenia Społecznego 2019 Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA

W dniach 14-16 października 2019 r. delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod przewodnictwem Prezes Kasy dr Aleksandry Hadzik wzięła udział w Światowym Forum Zabezpieczenia Społecznego 2019 Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA (International Social Security Association) w Brukseli.

Organizatorami i zarazem gospodarzami Forum w tym roku były belgijskie publiczne instytucje zabezpieczenia społecznego i Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA. Światowe Forum Zabezpieczenia Społecznego stanowi szeroką platformę wymiany informacji, opinii i doświadczeń dla ekspertów instytucji działających w obszarze zabezpieczenia społecznego z całego świata. Tematem przewodnim tegorocznego Forum była „Ochrona ludzi w zmieniającym się świecie” (Protecting people in a changing world).

Magdalena Wachnicka-Witzke - Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprezentowała, w ramach Strefy Innowacji Forum, prezentację pt. „Bezpieczeństwo. Zdrowie. Dobrostan – Narzędzia Wizji Zero jako przykład wdrożenia Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce”.

Ponadto 15 października br. przedstawiciele Kasy jako członkowie Zarządu Międzynarodowej Sekcji Rolnictwa ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie wzięli udział w posiedzeniu Specjalnej Komisji Technicznej ds. Prewencji ISSA.

Data dodania:

17.10.2019