AKTUALNOŚCI

A- A A+

Uroczysta Gala Agrobiznesu 2018

W dniu 27 listopada 2018 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Gala Agrobiznesu 2018. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Gala Agrobiznesu 2018 została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. W wydarzeniu wzięło udział blisko 350. przedstawicieli polskiego rolnictwa i agrobiznesu, w tym laureaci ogólnopolskich konkursów: Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga i Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, a także reprezentanci władz centralnych i regionalnych, organizacji branżowych, nauki, oświaty i doradztwa rolniczego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana była przez Prezes Aleksandrę Hadzik.

Podczas Gali podsumowano 28. edycję konkursu Agroprzedsiębiorca RP oraz VIII Konfrontacje Drogi do AgroSukcesu, a także wręczono Honorowe Odznaki Zasłużony dla Rolnictwa oraz Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego.

Do laureatów, uczestników i organizatorów konkursu Agroprzedsiębiorca RP Prezes KRUS skierowała okolicznościowy list.

Organizatorami tegorocznej Gali Agrobiznesu 2018 byli: redakcja miesięcznika AGRO, Rektor SGGW i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.

relacja filmowa

Data dodania:

28.11.2018