AKTUALNOŚCI

A- A A+

Uroczysta Gala Agrobiznesu 2019

29 listopada 2019 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Gala Agrobiznesu 2019. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Gala Agrobiznesu 2019 została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Jak każdego roku w wydarzeniu wzięło udział ponad trzystu przedstawicieli polskiego rolnictwa i agrobiznesu, w tym laureaci ogólnopolskich konkursów: Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga i Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, a także reprezentanci władz centralnych i regionalnych, organizacji branżowych, nauki, oświaty i doradztwa rolniczego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana była przez Prezes dr Aleksandrę Hadzik.

Galę Agrobiznesu poprzedziły spotkania praktyków z obszaru rolnictwa i agrobiznesu ze studentami i kadrą naukową, czyli IX Konfrontacje "Drogi do AgroSukcesu”. Prezes Kasy wzięła udział w spotkaniu na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, redakcja AGRO oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

W podziękowaniu za pomoc w organizacji „Drogi do AgroSukcesu” Prezes Kasy otrzymała z rąk rektora SGGW, prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego, pamiątkową statuetkę.

Podczas Gali najlepsi polscy rolnicy i agroprzedsiębiorcy odebrali nagrody w postaci szyszaków - w kategoriach Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP i Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP oraz szabel oficerskich - w kategoriach Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019.

Data dodania:

02.12.2019