AKTUALNOŚCI

A- A A+

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy na rok 2019 pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA

W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowego Zarządu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA na Litwie.

Celem spotkania było omówienie wyników dotychczasowej współpracy pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA oraz zasad dalszego współdziałania. Spotkanie zakończono uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy na rok 2019. Sygnatariuszami tegorocznego porozumienia byli: dr Aleksandra Hadzik - Prezes KRUS oraz Ježy Miskis – Zastępca Dyrektora SODRA.

Współpraca obu instytucji ubezpieczeniowych, trwająca niezmiennie od 1993 r., pozwala na poznanie dorobku i wymianę doświadczeń, pomaga także skoncentrować się na współczesnych wyzwaniach społecznych. Pani Prezes w swojej wypowiedzi podkreśliła znaczenie dotychczasowej współpracy pomiędzy obiema instytucjami i zapewniła o chęci dalszego rozwijania wzajemnych kontaktów.

To porozumienie jest ważnym wyrazem naszej woli współpracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, aby nasze instytucje mogły lepiej służyć naszym obywatelom, szczególnie że Polska i Litwa są członkami Unii Europejskiej. (…) Wierzę, że zawarcie Porozumienia pomiędzy naszymi instytucjami na kolejny rok pozwoli na jeszcze lepszą wymianę doświadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego - dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Data dodania:

21.03.2019