AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wizyta delegacji KRUS w litewskiej instytucji ubezpieczeniowej SODRA

W dniach 19-23 sierpnia 2019 r. przedstawiciele KRUS odbyli wizytę ekspercką w litewskiej instytucji zabezpieczenia społecznego SODRA.

 

W dniach 19-23 sierpnia 2019 r. delegacja ekspertów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod przewodnictwem Krzysztofa Macieja Retyka – Zastępcy Prezesa Kasy, gościła w litewskiej instytucji zabezpieczenia społecznego SODRA w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA o współpracy w dziedzinie ubezpieczenia społecznego na rok 2019. Celem wizyty przedstawicieli Kasy było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych na Litwie, w szczególności z założeniami reformy systemu podatkowego oraz kampaniami społecznymi prowadzonymi przez instytucję SODRA („Nie zapomnij o spadochronie” oraz „Wiśniowa koperta”) oraz wymiana nowych doświadczeń w ramach podejmowanych działań obu instytucji.

Podczas wizyty delegaci Kasy uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem instytucji SODRA w Centrali SODRA w Wilnie, a w kolejnych dniach delegaci zapoznali się z pracą Oddziału Regionalnego SODRA w Olicie (lit. Aulytus) wraz z jego podległymi placówkami terenowymi. Przedstawiciele obu instytucji wymienili się doświadczeniami z zakresu działalności swoich instytucji w ramach zabezpieczenia społecznego.

Ważnym punktem wizyty było także spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej, podczas którego rozmawiano o problemach związanych z suszą, z ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz o stosowanych rozwiązaniach ww. problemów, jak np. ulgi w opłacaniu składek dla rolników. Delegacja KRUS zaprezentowała zadania i działania realizowane przez Kasę w szczególności zatrudnianie pomocników rolnika.

Data dodania:

26.08.2019