AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wizyta delegacji KRUS w litewskiej instytucji ubezpieczeniowej SODRA

W dniach 10-14 września 2018 r. przedstawiciele KRUS odbyli wizytę ekspercką w litewskiej instytucji zabezpieczenia społecznego SODRA.

W dniach 10-14 września 2018 r. delegacja ekspertów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Macieja Retyka – Zastępcy Prezesa Kasy, gościła w litewskiej instytucji zabezpieczenia społecznego SODRA w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA o współpracy w dziedzinie ubezpieczenia społecznego na rok 2018. Celem wizyty przedstawicieli Kasy było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych na Litwie, w szczególności z nowym systemem naliczania emerytur na Litwie i z założeniami reformy systemu podatkowego oraz wymiana nowych doświadczeń w ramach podejmowanych działań obu instytucji. Podczas wizyty delegaci Kasy uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem instytucji SODRA w Centrali SODRA w Wilnie, a w kolejnych dniach zapoznali się z pracą Oddziału Regionalnego SODRA w Ucianie (lit. Utena) wraz z jego podległymi placówkami terenowymi. Przedstawiciele obu instytucji wymienili się doświadczeniami z zakresu działalności swoich instytucji w ramach zabezpieczenia społecznego.

 

Data dodania:

19.09.2018