AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wizyta przedstawicieli niemieckiej instytucji Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) w KRUS

W dniach 29-30 sierpnia 2018 r. Kasa przyjęła delegację niemieckiej instytucji zabezpieczenia społecznego na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa - SVLFG.

Wizyta przedstawicieli SVLFG odbyła się w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau o współpracy naukowej oraz wymianie doświadczeń praktycznych.

Głównym celem wizyty było zapoznanie się z nowymi działaniami i osiągnięciami Kasy w obszarze zabezpieczenia społecznego rolników. W dniu 29 sierpnia 2018 r. goście wzięli udział w spotkaniu z udziałem pana Krzysztofa Macieja Retyka – Zastępcy Prezesa Kasy, dyrektorów Biur merytorycznych Centrali KRUS, przedstawicieli Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu oraz członków Rady Rolników. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono m.in. nową kategorię ubezpieczonych w rolnictwie – pomocnik rolnika. Przedstawiono elementy polityki prorodzinnej w polskim systemie rolniczego zabezpieczenia społecznego oraz działania Kasy z zakresu rehabilitacji leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem Programu Szkoła Pleców realizowanego w CRR KRUS w Jedlcu i dokładnym omówieniem jego efektów na podstawie przeprowadzonych w CRR Jedlec badań. Poruszono także temat kluczowych działań Kasy w zakresie prewencji wypadków w rolnictwie oraz aktywnego udziału Kasy w ramach działań Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie dotyczących Strategii Wizji Zero w rolnictwie.

Drugiego dnia pobytu przedstawiciele SVLFG wzięli udział w uroczystości nadania Kasie sztandaru przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.

Data dodania:

04.09.2018