AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wizyta Sekretarza Generalnego ISSA w KRUS

9 października 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA – Marcelo Abi-Ramia Caetano.

Gościa powitała dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy, a zarazem Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Ze strony Kasy w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Biura Prewencji, Biura Rehabilitacji oraz Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej, zaangażowani w prace Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie.

Głównym celem wizyty było przedstawienie działań i osiągnięć Kasy w zakresie prewencji, rehabilitacji oraz współpracy międzynarodowej. Omówiono w szczególności działalność Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, prowadzonej przez KRUS oraz działalność Kasy w kontekście kampanii „Wizja Zero” rozpoczętej przez ISSA, której KRUS jest oficjalnym partnerem. Podczas spotkania rozmawiano m.in.: na temat efektów działań prewencyjnych Kasy, które przyczyniły się do ponad 4-krotnego spadku wypadków śmiertelnych w rolnictwie w Polsce, programów rehabilitacji leczniczej dla rolników oraz aktualnej problematyki współpracy międzynarodowej KRUS, także poprzez aktywny udział Sekcji Rolnictwa ISSA w promowaniu strategii Wizja Zero w rolnictwie.

Data dodania:

10.10.2019