AKTUALNOŚCI

A- A A+

Współpraca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z lokalnymi jednostkami OSP

22 czerwca w Centrali KRUS odbyło się spotkanie Prezesa Kasy Adama Wojciecha Sekścińskiego z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stawiski, podczas którego omówiono wspólne działania, które skutkować będą podpisaniem umów na dofinansowanie jednostki OSP.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 15 lat podejmuje wspólne działania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrona mienia rolników przed skutkami pożarów i negatywnych zjawisk przyrody. Druhowie OSP swoją wiedzę i doświadczenie przekazują też rolnikom, sołtysom, młodzieży wiejskiej oraz dzieciom podczas działań prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe KRUS, uczestnicząc w szkoleniach i prelekcjach z zakresu wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym i pokazach: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, gaszenia pożarów, stosowania ochron osobistych i odzieży roboczej. W małych miejscowościach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są pierwszym, a często też jedynym, elementem systemu ratownictwa przedlekarskiego, czym przyczyniają się do minimalizowania skutków wypadków i poprawy bezpieczeństwa na wsi, o co od lat skutecznie zabiega Kasa.

Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński w otoczeniu strażaków z OSP z gminy Stawiski

Data dodania:

22.06.2018