AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wyniki XVI Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

100 publikacji i 27 autorów rywalizowało w 2010 roku o nagrody w dorocznym konkursie Kasy, którego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników.

Na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa KRUS XVI edycję dorocznego konkursu KRUS przeprowadziły Biuro Prewencji i Rehabilitacji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Centrali Kasy. Oceny prac i podsumowania wyników dokonała komisja  konkursowa 07.12.2010 r.

Przypominamy, że tytułowy konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji.

Prace są oceniane według dwóch kategorii i trzech nośników informacji, tj.

I. w kategorii publikacji popularyzatorskich
II. w kategorii publikacji problemowych

z podziałem na trzy grupy publikacji:

 • artykuły prasowe
 • audycje radiowe
 • audycje telewizyjne

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Maria Lewandowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
 2. Krzysztof Bielecki - główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
 3. Jolanta Stańska - główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
 4. Zbigniew Rapacki - główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

dokonała oceny publikacji konkursowych i podziału regulaminowych nagród.

W 2010 roku w konkursie uczestniczyło 27 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym:

 • 14 autorów, którzy przesłali 40 publikacji prasowych,
 • 9 autorów, którzy przesłali 51 audycji radiowych,
 • 4 autorów, którzy przesłali 9 audycji telewizyjnych.

Komisja przyznała następujące nagrody:

w kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie
za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy:

 • I nagrodę otrzymał Krzysztof Kowalski za artykuł "Wypadki w polu i zagrodzie" , publikowany w "Tygodniku Ciechanowskim" , 18.05.2010,
 • II nagrodę otrzymał Jerzy Grynczel za artykuł "Bezpieczne żniwa" , publikowany w miesięczniku "TOP AGRAR" , lipiec 2010.

Za najlepszą popularyzatorską audycję radiową:
dwie równorzędne nagrody otrzymali:

 • Dominik Sowa za audycję "Bezpieczne obejście, to zdrowi gospodarze" , wyemitowaną 30.05.2010 w Radio Gdańsk,
 • Andrzej Ilczuk za audycję "O czym należy pamiętać jesienią i zimą" , wyemitowaną w Katolickim Radiu Podlasie Siedlce 19.10.2010 r.

Za najlepszą popularyzatorską audycję telewizyjną
dwie równorzędne nagrody otrzymali:

 • Jarosław Nikitiuk z TVP Oddział Białystok za audycję "Tym żyje wieś" wyemitowaną 18.09.2010 r.
 • Henryk Wawer z TVP Opole za audycję "Kontrola w zagrodzie" wyemitowaną 15.08.2010 r.

W kategorii: najlepsza publikacja problemowa
- za najlepszy problemowy artykuł prasowy
nagrodę otrzymała Monika Lipińska za artykuł "Kierownica za wysoko" , publikowany w "Echu Katolickim" 12-18.08.2010 r.

Za najlepszą problemową audycję radiową
- dwie równorzędne nagrody otrzymały:

 • Jolanta Danak-Gajda za audycję "Nauka BHP w szkołach rolniczych" , wyemitowaną 29.10.2010 w Polskim Radiu Rzeszów,
 • Renata Pacholczyk za audycję "Dzieci - ceńmy ich życie i zdrowie" , emitowaną co tydzień w każdą środę od 06-09.2010 w Polskim Radiu Koszalin.

Za najlepszą problemową audycję telewizyjną nagrody nie przyznano.

W kategorii: najlepszy cykl publikacji
- za najlepszy cykl artykułów prasowych:

I nagrodę otrzymał:

 • Grzegorz Milewski za cykl artykułów w "AGRO SERWIS" - "Konkurs wkroczył w rozstrzygającą fazę - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - 15.07.2010; "Z wizytą u wojewódzkich laureatów Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - 01.08.2010; "Najbezpieczniejsze Gospodarstwo Rolne 2010. Z wizytą u laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - 01.09.2010; "W Niecieczy w woj. małopolskim. Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2010" - 16.09. 2010; "Laureaci docenieni i nagrodzeni. Gala finałowa Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - 15.10.2010.

II nagrody nie przyznano.

Dwie III nagrody otrzymali:

 • Janusz Pawlak za cykl artykułów w "Lubuskich Aktualnościach Rolniczych" pt.: "Wstęp ABC, czyli alfabet bezpiecznego gospodarstwa rolnego" - 04.2010; "A, jak azbest!" - 05.2010; "B, jak barwy bezpieczeństwa" - 06.2010; "C, jak ciągi komunikacyjne" - 07.2010; "E, jak ergonomia" - 08.2010; "O, jak osłony" - 09.2010; "Ś, jak środki ochrony indywidualnej" - 10.2010.
 • Andrzej Kwiatkowski - za cykl artykułów w "Gazecie Działdowskiej" : "Seria wypadków w gospodarstwach rolnych" - 16.07.2010, "Czy wiesz jak uniknąć wypadku lub uzyskać odszkodowanie" - 23.07.2010, "KRUS szkoli rolników podczas turniejów wsi" - 27.072010, "Nie podchodź, bo tam ciągnik pracuje" - 03.09.2010, "Teraz radni też wiedzą jak unikać wypadków w gospodarstwie rolnym" 26.10.2010, "Jak chronić się przed wypadkiem, używając pilarki tarczowej" - 29.10.2010.

Za najlepszy cykl audycji radiowych pierwszej nagrody nie przyznano.

Trzy równorzędne II nagrody przyznano:

 • Monice Malec - za cykl audycji w PR Lublin  "Bezpieczne gospodarstwo" - cz.1 - 30.04.2010, - "Bezpieczne gospodarstwo" - cz.2 - 07.05.2010, - "Niebezpieczne sadzarki" - 14.05.2010, - "Bezpieczne gospodarstwo" - cz.3 -18.06.2010, - "Bezpieczne gospodarstwo" - cz.4 - 25.06.2010, - "Najbezpieczniejsze gospodarstwo w województwie" - 02.07.2010, - "Upadek" - 08.10.2010, - "Bez ubezpieczenia" - 22.10.2010, - "Czego Jaś się nie nauczy..." - 29.10.2010
 • Teresie Martyce-Grot za cykl audycji w Programie Pierwszym Polskiego Radia, "Czas na leczenie" - 08.02.2010,  "Badania 7-latków" - 15.03.2010, "KRUS sponsoruje" - 07.04.2010, "Strażacy apelują" - 20.04.2010, "Atestacja opryskiwaczy" - 27.04.2010, "BHP przy opryskach" - 04.05.2010, "Jak umyć opryskiwacz" - 11.05.2010
 • Janowi Stępniowi za cykl audycji w Radio Kraków S.A. "Pejzaże Regionalne" : "Młody właściciel! Rolnik z powołania" - 26.09.2010, "Tak jak było już nie będzie" - 24.10.2010, "Przygody ojca i syna" - 18.07.2010, "Nieszczęścia chodzą po ludziach" - 08.08.2010, "Podnoszenie ciężarów" - 10.10.2010, "Stąpanie w szkółce" - 17.10.2010.

III nagrodę otrzymał:

 • Andrzej Krystek za audycje wyemitowane w PR Bydgoszcz PiK: "Pomoc dla powodzian" - 06.06.2010, "Siewnik może być niebezpieczny" - 22.08.2010, "Stara kopaczka w gospodarstwie" - 05.09.2010, "Niebezpieczna pilarka" - 26.09.2010, "Wałek przekaźnika mocy" - 10.10.2010, "Poślizg na podwórzu" - 17.10.2010, "Przed żniwami" - 18.07.2010, "Stary kombajn" - 18.07.2010, "Wypadki w gospodarstwach rolnych" - 17.10.2010, "Prewencja KRUS" - 23.10.2010

Za najlepszy cykl audycji telewizyjnych:

I nagrodę otrzymał:

 • Andrzej Kisiel  za cykl programów wyemitowanych w TVP O/Szczecin: "BHP w gospodarstwie" - 01.05.2010, "Badania słuchu dzieci wiejskich" - 29.05.2010, "BHP w szkole" - 26.10.2010

II nagrody nie przyznano.

III nagrodę otrzymała:

 • Maria Sikorska za cykl programów wyemitowanych w TVP O/Bydgoszcz. Felietony w programie "Agroregion" - 02.05.2010, 25.07.2010, 24.10.2010.

Data dodania:

21.12.2010

Do góry