AKTUALNOŚCI

A- A A+

XVII Konkurs popularyzujący zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, ogłasza XVII konkurs pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" , zapraszając do udziału w nim autorów publikacji o tematyce prewencyjnej Kasy, upowszechnianych w 2011 roku w środkach masowej komunikacji.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuzobacz powiększenie

Celem konkursu jest oddziaływanie poprzez mass media na poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie w środowisku pracy rolników przyczyn wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.

W edycji z 2010 roku w konkursie uczestniczyło 27 autorów. Tematykę konkursu zaprezentowali  w 100 publikacjach, w tym: 51 audycjach radiowych, 40 publikacjach prasowych i 9 telewizyjnych. Jury konkursu, powołane przez Prezesa Kasy, ogłosiło wyniki i laureatów w aktualnościach z 21 grudnia ub.r.

Tegoroczny konkurs trwa do 31 października 2011 r. Załączony regulamin przedstawia zasady udziału oraz nagrody pieniężne przewidziane w dwóch kategoriach publikacji - popularyzatorskich oraz problemowych, ocenianych wg trzech grup materiałów: prasowych  radiowych i telewizyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Regulamin XVII Konkursu Prezesa Kasy, pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Data dodania:

27.01.2011

Do góry