AKTUALNOŚCI

A- A A+

XXII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXII konkurs pt. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" - dla dziennikarzy i osób publikujących w mass mediach.

Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin, poprzez upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

  • artykuły prasowe i publikacje internetowe
  • audycje radiowe
  • audycje telewizyjne.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 01.02.2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i przesłanie pod adresem Organizatora najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2017 r. co najmniej jednego artykułu lub audycji, spełniających następujące wymogi:

  • treść publikacji powinna wynikać z celu konkursu,
  • publikacje powinny informować o bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym lub przyczynach wypadków i chorób zawodowych rolników, bądź o konieczności ochrony dzieci przed wypadkami,
  • publikacje powinny być poprawne merytorycznie, przygotowane ze znajomością problemu, sugestywne,
  • publikacje powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.

Autorzy najlepszych publikacji zostaną uhonorowani nagrodami.

Więcej informacji na temat konkursu w jego Regulaminie.

Data dodania:

01.02.2016