AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zachęcamy do lektury 61. numeru Kwartalnika Kasy!

W niniejszym numerze kontynuujemy m.in. problematykę przedstawioną w jubileuszowym wydaniu Kwartalnika, tj. porównanie systemów ubezpieczenia społecznego rolników w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz ekonomiczne i społeczne przesłanki ewentualnej reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

W kolejnych artykułach przedstawiamy tematykę regulacji prawnych dotyczących egzekucji komorniczych w gospodarstwach rolnych, antycypacji ryzyk ubezpieczeniowych w polityce rolnej państwa oraz zmian w uprzywilejowaniu emerytalnym rolników. Mogą Państwo również poznać przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, a także poziom akceptowalności ceny takiego ubezpieczenia przez rolników.

Pełna elektroniczna wersja dostępna na naszej stronie:

https://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/kwartalnik-ubezpieczenia-w-rolnictwie-materialy-i-studia/ 

Życzymy interesującej lektury!

Redakcja Kwartalnika „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”

Data dodania:

21.12.2017