AKTUALNOŚCI

A- A A+

„Zadania KRUS ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki” – konferencja z udziałem Prezes KRUS w Tomaszowie Lubelskim

9 września br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym rolników. Na zaproszenie Starosty Tomaszowskiego Henryka Karwana i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik w wydarzeniu udział wzięło około 100 osób – rolników, przedstawicieli organizacji rolniczych i samorządowych.

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym było zawsze jednym z priorytetowych zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnorodnych działań, mających na celu wyeliminowanie wypadków w rolnictwie. (…) Nieustannie też staramy się podnosić skuteczność działań prewencyjnych i nadążać za coraz bardziej wymagającą rzeczywistością. (…) Cieszymy się zatem z dotychczasowych osiągnięć, ale nie ustajemy w dążeniu do jeszcze lepszych rezultatów – powiedziała Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik na rozpoczęcie konferencji.

Podczas wydarzenia prelekcje wygłosili: Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS, Magdalena Wachnicka-Witzke – Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS, dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi.

Data dodania:

11.09.2019