AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zapraszamy do lektury 62. numeru Kwartalnika Kasy!

W 62. numerze Kwartalnika po raz pierwszy zamieszczamy opracowania w językach niemieckim i angielskim w związku z podjętymi staraniami na rzecz zwiększenia atrakcyjności naszego periodyku poprzez podniesienie jego poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia.

Szczególnie zachęcamy do lektury artykułu pt. Strategia „Wizja Zero” Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) – droga do kompleksowej ochrony życia i zdrowia, który prezentuje nowatorskie podejście do problemu prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w ramach międzynarodowej strategii pod nazwą „Wizja Zero”. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, aktywnie uczestniczy w implementacji powyższej strategii.

W maju 2018 r. wejdzie w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dlatego w niniejszym wydaniu przybliżamy problematykę odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych osobowych w rolnictwie oraz rozwiązań ubezpieczeniowych odnośnie cyber ryzyka.

Ponadto przedstawiamy artykuły na temat: ustalania dochodu z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego dla celów związanych z zasiłkiem rodzinnym, sposobu zakupu ubezpieczeń oraz kryteriów wyboru ubezpieczyciela w segmencie rolnym, ubezpieczenia społecznego rolników prowadzących agroturystykę oraz zapobiegania upadkom i ich skutkom na obszarach wiejskich w Niemczech.

Pełna elektroniczna wersja dostępna na naszej stronie: https://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/kwartalnik-ubezpieczenia-w-rolnictwie-materialy-i-studia/ 

                                    Życzymy interesującej lektury!

                                         Redakcja Kwartalnika
                                            „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”

Data dodania:

29.03.2018