AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Kwartalnika Kasy!

Oddajemy do Państwa rąk 69. numer naszego Kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”.

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania naszego Kwartalnika, szczególnie do zapoznania się z historią działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej w Polsce, zarówno przed utworzeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i w okresie funkcjonowania KRUS. Dowiecie się Państwo, jak duży wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym ma działalność prewencyjna Kasy. W 69. numerze znajdą Państwo drugą część artykułu Katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Przeczytają Państwo także o problemach interpretacyjnych dotyczących definicji nieszczęśliwego wypadku w umowie ubezpieczenia i orzecznictwie, występujących w gospodarstwach skupionych wokół produkcji rolniczej oraz o możliwościach rozwoju rynku roślinnych produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego na podstawie aktualnych preferencji konsumentów w zakresie spożycia tych produktów. Przybliżamy również dokument Wytyczne rehabilitacji leczniczej rolników w wieku aktywności zawodowej realizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na naszej stronie.

Życzymy interesującej lektury!

Redakcja Kwartalnika

Data dodania:

08.05.2020

Do góry