AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Kwartalnika Kasy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer naszego Kwartalnika naukowego poświęconego chorobom zawodowym rolników. Kontynuujemy w nim publikację materiałów zaprezentowanych przez wybitnych ekspertów i naukowców na konferencji naukowo-szkoleniowej KRUS pt. Choroby zawodowe rolników związane z czynnikami biologicznymi.

W związku z tym, że czynniki biologiczne stanowią główną przyczynę chorób zawodowych w rolnictwie i leśnictwie, zdecydowaliśmy, za zgodą referentów konferencji, o opublikowaniu materiałów konferencyjnych. Wszystkie artykuły zostały napisane dla naszego periodyku przez ekspertów na podstawie tez zaprezentowanych przez nich na konferencji. Mamy nadzieję, że przybliżą one Państwu wiedzę na temat zagrożeń i ryzyk związanych z pracą w rolnictwie, ich konsekwencji w postaci chorób zawodowych oraz efektywnego ich zwalczania.

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na naszej stronie: https://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/kwartalnik-ubezpieczenia-w-rolnictwie-materialy-i-studia/

Życzymy interesującej lektury!

Redakcja Kwartalnika „Ubezpieczenia w Rolnictwie.
Materiały i Studia”

Data dodania:

23.11.2018

Do góry