AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zapraszamy do lektury specjalnego wydania Kwartalnika Kasy!

W 63. numerze przedstawiamy artykuły, które napisali dla nas wybitni eksperci na podstawie tez zaprezentowanych podczas konferencji naukowo-szkoleniowej KRUS-u pt. Choroby zawodowe rolników związane z czynnikami biologicznymi.

Jednym z zadań realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest wielokierunkowa działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników. W październiku 2017 r. Kasa zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową Choroby zawodowe rolników związane z czynnikami biologicznymi. Spotkali się na niej m.in.: wybitni eksperci i naukowcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wymienić się doświadczeniami i przybliżyć uczestnikom konferencji przyczyny chorób zawodowych w rolnictwie oraz sposoby ich zapobiegania.

Wśród zagrożeń związanych z pracami rolnymi zagrożenia biologiczne są jednymi z najczęściej występujących. Czynniki biologiczne stanowią główną przyczynę chorób zawodowych w rolnictwie i leśnictwie. W związku z tym zdecydowaliśmy, za zgodą referentów konferencji, o opublikowaniu materiałów konferencyjnych w celu upowszechnienia wiedzy na temat chorób zawodowych oraz efektywnego ich zwalczania.

Wszystkie artykuły, które zamieściliśmy w niniejszym wydaniu, zostały napisane dla naszego periodyku przez ekspertów na podstawie tez zaprezentowanych przez nich podczas konferencji. Z uwagi na obszerność materiału przedstawiamy je w dwóch numerach. Dodatkowo, w bieżącym numerze zamieściliśmy materiał poświęcony rehabilitacji leczniczej realizowanej przez KRUS w kontekście chorób zawodowych w rolnictwie.

Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym wydaniu materiały poszerzą Państwa wiedzę na temat zagrożeń i ryzyk związanych z pracą w rolnictwie oraz ich konsekwencji w postaci chorób zawodowych. Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na naszej stronie:

https://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/kwartalnik-ubezpieczenia-w-rolnictwie-materialy-i-studia/ 

Życzymy interesującej lektury!

Redakcja Kwartalnika
„Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”

Data dodania:

13.09.2018

Do góry