AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 1-30 września 2019 r.

Dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaprasza młodzież szkół rolniczych do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 1 do 30 września 2019 r.

Szanowni Dyrektorzy Zespołów Szkół Rolniczych

w nawiązaniu do Listu Intencyjnego z dnia 5 kwietnia 2019 r., podpisanego w Bogdańczowicach, który dotyczy współpracy kierowanych przez Państwa placówek szkolnych z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie promocji działań o charakterze prewencyjnym, skierowanych do młodzieży, mam przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkół do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem: „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie".

Konkurs, pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zostanie przeprowadzony w dniach 1-30 września br. w ramach kampanii wdrożenia Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

  1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
  2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
  3. Zdefiniuj cele – stwórz program
  4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
  5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
  6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
  7. Daj dobry przykład i motywuj innych

Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl oraz na Facebooku. Uprzejmie prosimy o przekazanie młodzieży w Państwa szkołach informacji o konkursie i zachęcenie do udziału w nim.

Życzę Wszystkim słonecznych wakacji i dobrego wypoczynku!

                                                       Z poważaniem

                                                                 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

                                                               Aleksandra Hadzik

 

 

Data dodania:

25.06.2019