AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie - konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce

13 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Ponad stu uczestników tego wydarzenia przywitali Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

Celem zwołania konferencji była popularyzacja założeń Strategii Wizji Zero oraz przedstawienie planu jej wdrożenia w sektorze rolniczym w Polsce przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecni na konferencji wysłuchali wystąpienia Pana Bernda Treichela z Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA – International Social Security Association), w którym przedstawione zostały cele i założenia Strategii Wizji Zero na poziomie globalnym. Następnie Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik przedstawiła założenia i plan realizacji Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2018 roku jest oficjalnym partnerem kampanii. Jest ona oparta na strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, która łączy w sobie trzy elementy: zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrostan. Kampania opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga projektować bezpieczne środowisko pracy.

 

7 ZŁOTYCH ZASAD
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele – stwórz program
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
7. Daj dobry przykład i motywuj innych

Strategia „Wizji Zero” uwzględnia także ważny, często pomijany element, jakim jest dobrostan człowieka. Ma to uzasadnienie w wynikach badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo pracy, także rolników. Celem wdrożenia ww. Strategii w sektorze rolniczym w Polsce jest podkreślenie wagi działań prewencyjnych Kasy, mających na celu zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Aby osiągnąć ten cel Kasa opracowała PLAN WDROŻENIA STRATEGII WIZJI ZERO W SEKTORZE ROLNICZYM W POLSCE. Obejmuje on swoim działaniem rolników ubezpieczonych w KRUS i uwzględnia szereg narzędzi m.in. zintegrowanie metodologii działań prewencyjnych KRUS ze Strategią Wizji Zero, wykorzystanie kanałów komunikacji Kasy (strona internetowa, publikacje prasowe, materiały promocyjne) do informowania o jej założeniach, szkolenia pracowników KRUS, informowanie rolników w ramach prowadzonych przez Kasę działań prewencyjnych, konkurs dla młodzieży na realizację krótkiego filmu promocyjnego pod hasłem Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie oraz działania na arenie międzynarodowej w ramach organizowanych kolokwiów, seminariów i konferencji.

Honorowymi gośćmi konferencji inauguracyjnej byli członkowie Specjalnej Komisji Technicznej ds. Prewencji z Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego - ISSA oraz przedstawiciele litewskiego Państwowego Zarządu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego - SODRA.

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce - prezentacja

Film promocyjny pod hasłem Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie

 

 

Data dodania:

17.06.2019

Do góry