AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o długość stażu ubezpieczeniowego.*

Wręczenie wyróżnień targowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas targów AGROTECH w Kielcach

W dniu 18 marca 2022 r. podczas gali XXVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik wręczyła dyplomy wraz ze statuetkami „Dobrosław” przedstawicielom producentów wyrobów, którym przyznano podczas wystawy wyróżnienie targowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”.

Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r., od dnia 9 marca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Ogłoszenie MSZ nt. naboru kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W związku z odrzuceniem w dniu 24 stycznia 2022 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy listy kandydatów przedłożonej przez Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 6 grudnia 2021 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nową procedurę wyłaniania trojga kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Termin przedłożenia nowej listy Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy upływa w dniu 25 sierpnia 2022 r.

 

Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie

8 marca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik została powołana przez Wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka do Rady Kobiet w rolnictwie. Kadencja Rady Kobiet w rolnictwie będzie trwać 3 lata, a jej pracami pokieruje Anna Gembicka Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To top

Do góry