AKTUALNOŚCI

A- A A+

II Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Uroczyste otwarcie Placówki Terenowej KRUS w Mielcu

20 czerwca br. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik oraz Dyrektor OR KRUS w Rzeszowie Bogdan Ryznar dokonali uroczystego otwarcia nowej siedziby Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Mielcu.

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r., od dnia 9 czerwca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązujące od 15 czerwca 2022 r.

I. Zgodnie z art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od 15 czerwca 2022 r. rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) podlegają nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym rozstrzygnięty

14 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się gala III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. W wydarzeniu wzięli udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prezes KRUS Aleksandra Hadzik oraz Zastępca Prezesa KRUS Marek Surmacz. Podczas uroczystości Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy oraz tablety ufundowane przez Prezesa KRUS oraz upominki od Ministra Edukacji i Nauki.

 

Konferencja Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych 2022

W dniach 8-9 czerwca w Berlinie odbyła się konferencja Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych połączona z Walnym Zgromadzeniem Członków Forum, w której udział wzięli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

To top

Do góry