AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

 

Aktualności

 • 05-09-2007

  Ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. 74, poz. 657, z dnia 29 kwietnia 2005 r.) Prezes KRUS ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych udzieleniem w okresie letnich wakacji w 2008 roku świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, w formie 21-dniowych stacjonarnych turnusów w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzącym rehabilitację leczniczą w zakresie chorób układu oddechowego lub w zakresie chorób układu ruchu.

 • 01-08-2007

  Renty strukturalne w ramach PROW na lata 2007-2013

  Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”.

 • 27-07-2007

  (Nie)bezpieczne żniwa!

  Raport o wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych i działaniach prewencyjnych KRUS w 2006 roku.

 • 18-07-2007

  Polsko-macedońska umowa o zabezpieczeniu społecznym

  1 lipca 2007 r. weszła w życie podpisana 6 kwietnia 2006 r. w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym. Ma ona na celu zagwarantowanie ochrony uprawnień w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom, które w okresie aktywności zawodowej podejmowały zatrudnienie bądź prowadziły działalność na własny rachunek (także rolniczą) na terytoriach obydwu Państw-Stron Umowy. KRUS występuje w tej Umowie jako instytucja właściwa i instytucja łącznikowa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników.

 • 20-06-2007

  List Prezesa KRUS do rolników

  Prezes KRUS, Jacek Dubiński, apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych!

 • 14-06-2007

  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...

  ... kwota zasiłku chorobowego wzrasta od 19 czerwca br. do 8 zł (z 7 złotych wypłacanych dotychczas za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni).

 • 14-06-2007

  Prezes KRUS obwieszcza...

  W Monitorze Polskim z 8 czerwca 2007 r. Nr 35, poz. 413 Prezes KRUS obwieścił wymiar składek obowiązujących w III kwartale 2007 r. na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

 • 25-05-2007

  Gospodarstwa rolne na pokaz

  1457 osób prowadzących indywidualnie produkcję rolną odpowiedziało na zaproszenie organizatorów Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007”

 • 21-05-2007

  Solidarna pomoc dla ofiar huraganu na Podlasiu

  300 tys zł przeznaczył Prezes KRUS na pomoc dla 113 rolników w gminie Suchowola na Podlasiu, poszkodowanych w wyniku wichury z 11 maja br. Zapomogi pochodzące z pozabudżetowego Funduszu Składkowego rozdzieli pomiędzy poszkodowanych Caritas Polska.

Wyświetla nowości od 493 do 504 ze wszystkich 521