AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

 

Aktualności

 • 17-01-2011

  Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dziewiąty

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, ogłasza regulamin kolejnego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

 • 23-12-2010

  Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2010 rok

  Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym, jeśli będzie ono dla niego korzystniejsze ze względu na przsyługujące mu ulgi lub wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem. Świadczeniobiorca KRUS, który otrzyma z Kasy PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną przez ten organ rentowy nie osiągał w 2010 r. innego przychodu, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2010.

 • 23-12-2010

  Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

  W roku podatkowym 2011 nie zmienia się skala podatkowa, co oznacza, że od 1 stycznia 2011 r. jednostki terenowe KRUS będą pobierały miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr. Wyjątek od tej zasady dotyczy emerytów/rencistów uzyskujących bardzo niskie dochody (do 3.091 zł) oraz bardzo wysokie dochody (powyżej 85.528 zł) w skali roku.

 • 21-12-2010

  Wyniki XVI Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

  100 publikacji i 27 autorów rywalizowało w 2010 roku o nagrody w dorocznym konkursie Kasy, którego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników.

 • 17-12-2010

  Dla płatników składek w KRUS

  Komunikat o wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w I kw. 2011 r.

 • 08-12-2010

  ISO w KRUS z 6-letnią tradycją

  Kasa uzyskała pierwsze certyfikaty ISO na zgodność z normą PE-EN ISO 9001:2001 z dniem 19 kwietnia 2004 r. Były to: certyfikat Systemu Jakości nr 1198/1/2004 oraz Certyficate of Quality System No 1199/1/2004, których przyznanie zostało poprzedzone auditem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Przygotowanie do certyfikacji, z założeniem wdrożenia ISO najpierw pilotażowo w Centrali i kilku wybranych jednostkach, a następnie w całej instytucji, wymagało rocznych przygotowań.

 • 27-09-2010

  Gala finałowa konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2010

  25 września 2010 r. podczas Targów Agro SHOW 2010 w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie ósmego ogólnokrajowego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" . Gospodarze uroczystości - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, podsumowali doroczny konkurs. Finałowa gala była w centrum uwagi kilkuset uczestników AGRO SHOW, co z satysfakcją odnotowali gospodarze Międzynarodowej Wystawy Rolniczej w Bednarach.

 • 24-09-2010

  Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2010 r.

  Zgodnie z obowiązującą we wrześniu 2010 r. wysokością emerytury podstawowej - 706,29 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej, w IV kw. br. wyniesie 71 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Wyświetla nowości od 601 do 612 ze wszystkich 676