AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

 

Aktualności

 • 18-07-2007

  Polsko-macedońska umowa o zabezpieczeniu społecznym

  1 lipca 2007 r. weszła w życie podpisana 6 kwietnia 2006 r. w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym. Ma ona na celu zagwarantowanie ochrony uprawnień w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom, które w okresie aktywności zawodowej podejmowały zatrudnienie bądź prowadziły działalność na własny rachunek (także rolniczą) na terytoriach obydwu Państw-Stron Umowy. KRUS występuje w tej Umowie jako instytucja właściwa i instytucja łącznikowa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników.

 • 20-06-2007

  List Prezesa KRUS do rolników

  Prezes KRUS, Jacek Dubiński, apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych!

 • 14-06-2007

  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...

  ... kwota zasiłku chorobowego wzrasta od 19 czerwca br. do 8 zł (z 7 złotych wypłacanych dotychczas za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni).

 • 14-06-2007

  Prezes KRUS obwieszcza...

  W Monitorze Polskim z 8 czerwca 2007 r. Nr 35, poz. 413 Prezes KRUS obwieścił wymiar składek obowiązujących w III kwartale 2007 r. na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

 • 25-05-2007

  Gospodarstwa rolne na pokaz

  1457 osób prowadzących indywidualnie produkcję rolną odpowiedziało na zaproszenie organizatorów Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007”

 • 21-05-2007

  Solidarna pomoc dla ofiar huraganu na Podlasiu

  300 tys zł przeznaczył Prezes KRUS na pomoc dla 113 rolników w gminie Suchowola na Podlasiu, poszkodowanych w wyniku wichury z 11 maja br. Zapomogi pochodzące z pozabudżetowego Funduszu Składkowego rozdzieli pomiędzy poszkodowanych Caritas Polska.

 • 05-03-2007

  Zapomoga pieniężna dla emerytów i rencistów KRUS

  W kwietniowych terminach wypłat świadczeń emerytalno-rentowych uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowe świadczenie, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 852, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219).

Wyświetla nowości od 649 do 660 ze wszystkich 674