AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

 

Aktualności

 • 06-10-2006

  KRUS wyjaśnia...

  Wysokość rolniczych emerytur i rent rolniczych nie zależy od kwoty bazowej

 • 15-09-2006

  Minister pracy i polityki społecznej i Prezes KRUS zawarli umowę...

  Umowa określa zasady współdziałania Prezesa KRUS i Ministra Pracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej "Reformy Administracyjnej KRUS", zaplanowanej w ramach umowy kredytowej numer 7358-POL, zawartej 7 kwietnia 2006 roku przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 19-05-2006

  KRUS pod nadzorem MRiRW

  19 maja 2006 r. weszła w życie - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr 75, poz. 519. Na jej podstawie nadzór nad Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponownie sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Wyświetla nowości od 697 do 701 ze wszystkich 701