AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2011

Państwo Małgorzata i Henryk Fitowie z miejscowości Kędzie w województwie dolnośląskim zwycięzcami IX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstw indywidualnych.

Od 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r., które wyniosło 3.366 zł 11 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Pomoc KRUS dla rolników poszkodowanych przez anomalie pogodowe w 2011 roku

Uproszczony tryb przyznawania pomocy w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne rolników - w formie odroczenia terminu ich płatności, rozłożenia na dogodne raty oraz umarzania w części lub w całości bieżących składek z wyłączeniem tych ulg i umorzeń z pomocy de minimis w rolnictwie, przewiduje rządowy program pomocy...

O dokonaniach Polski, polskiej nauki i medycyny i KRUS w wypowiedzi prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego

Na zaproszenie organizatorów konferencji w Sejmie RP - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa KRUS, wyniki badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich przedstawił prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. Kasa publikuje stenogram tego wystąpienia w związku z oświadczeniem Prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o nieprawdziwości zaprezentowanych badań.

 

Finał BGR 2011 na AGRO SHOW

Główna nagroda Prezesa Kasy dla zwycięzcy IX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011 w kategorii podmiotów indywidualnych.

KRUS na Pikniku MRiRW "Poznaj Dobrą Żywność"

Bezpłatne badania słuchu, wykonywane na stoisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas Pikniku "Poznaj Dobrą Żywność" , cieszyły się wielkim zainteresowaniem gości tego sobotniego wydarzenia, 18 czerwca, w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Informacja o kwotach przychodu

Od 1 czerwca 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

To top

Do góry