AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Dla płatników składek w KRUS

Komunikat o wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w I kw. 2011 r.

ISO w KRUS z 6-letnią tradycją

Kasa uzyskała pierwsze certyfikaty ISO na zgodność z normą PE-EN ISO 9001:2001 z dniem 19 kwietnia 2004 r. Były to: certyfikat Systemu Jakości nr 1198/1/2004 oraz Certyficate of Quality System No 1199/1/2004, których przyznanie zostało poprzedzone auditem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Przygotowanie do certyfikacji, z założeniem wdrożenia ISO najpierw pilotażowo w Centrali i kilku wybranych jednostkach, a następnie w całej instytucji, wymagało rocznych przygotowań.

Gala finałowa konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2010

25 września 2010 r. podczas Targów Agro SHOW 2010 w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie ósmego ogólnokrajowego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" . Gospodarze uroczystości - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, podsumowali doroczny konkurs. Finałowa gala była w centrum uwagi kilkuset uczestników AGRO SHOW, co z satysfakcją odnotowali gospodarze Międzynarodowej Wystawy Rolniczej w Bednarach.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2010 r.

Zgodnie z obowiązującą we wrześniu 2010 r. wysokością emerytury podstawowej - 706,29 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej, w IV kw. br. wyniesie 71 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Pomoc publiczna dla poszkodowanych rolników

Dementujemy doniesienia prasowe z 1 lipca br., że od poszkodowanych rolników KRUS wymaga dostarczania protokołów, sprządzanych przez komisje do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi, osunięcia się ziemi i huraganów. Kasa wyjaśnia, że niezbędne jej dane do udzielenia ulg będzie uzyskiwać od właściwych komisji i przedstawia zasady udzielania rządowej pomocy publicznej dla poszkodowanych rodzin rolniczych.

Wymiar kwoty granicznej za 2010 rok

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Mon. Pol. Nr 26, poz. 245) ogłosił wysokość rocznej kwoty granicznej za 2010 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników. Kwota ta wynosi 2.863 zł.

To top

Do góry