AKTUALNOŚCI

A- A A+

Pomoc publiczna dla poszkodowanych rolników

Dementujemy doniesienia prasowe z 1 lipca br., że od poszkodowanych rolników KRUS wymaga dostarczania protokołów, sprządzanych przez komisje do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi, osunięcia się ziemi i huraganów. Kasa wyjaśnia, że niezbędne jej dane do udzielenia ulg będzie uzyskiwać od właściwych komisji i przedstawia zasady udzielania rządowej pomocy publicznej dla poszkodowanych rodzin rolniczych.

Wymiar kwoty granicznej za 2010 rok

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Mon. Pol. Nr 26, poz. 245) ogłosił wysokość rocznej kwoty granicznej za 2010 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników. Kwota ta wynosi 2.863 zł.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 31 marca 2009 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97). Wprowadzają one ułatwienia dla osób fizycznych, które podejmują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (bądź ją zawieszają, wznawiają lub zaprzestają jej prowadzenia).

Polsko-amerykańska umowa o koordynacji zabezpieczenia społecznego

Z dniem 1 marca 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowę wraz z Porozumieniem w sprawie jej stosowania Strony podpisały w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Warszawie.

Sprawdzian z ISO

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA poddało recertyfikacji funkcjonujący w Kasie Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji. Recertyfikacja wypadła pomyślnie. Niezależni auditorzy jednostki certyfikacyjnej potwierdzili, że funkcjonujące w KRUS systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-ISO/IEC 27001:2007, co upoważnia Kasę do posługiwania się certyfikatami przez kolejne 3 lata.

To top

Do góry