AKTUALNOŚCI

A- A A+

Dodatkowe informacje o Programie bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu u dzieci

Trwają przygotowania do realizacji "Programu bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu", którego inicjatorami są: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi", Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Kasa Rolniczego. Badania obejmą ok. 105 tys. dzieci w wieku 7 lat - uczniów 6200 szkół podstawowych z terenów wiejskich oraz z małych miast Polski wschodniej. Zasadniczym celem Programu jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z zaburzeniami słuchu lub mowy, zapewnienie im nieodpłatnej specjalistycznej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój i edukację. W uzupełnieniu informacji ze stycznia br., podajemy ważne dane dla szkół uczestniczących w Programie.

Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz rent strukturalnych, wypłacanych przez KRUS

Od 1 marca 2008 roku kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz kwoty dodatków przysługujących do tych świadczeń, przyznanych do dnia 29 lutego 2008 r., podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) i wynoszącym 106,5%. wypłacanych przez KRUS.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007 podsumowany. Prezes Kasy ogłasza VI edycję konkursu na 2008 rok.

Finałowa gala konkursu odbyła się 15 lutego w Poznaniu, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego i w ramach Wydarzeń Programu Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY 2008. Uroczystość zainaugurował Prezes KRUS, Roman Kwaśnicki. Wszystkich finalistów uhonorowano cennymi nagrodami. Wręczali je współorganizatorzy konkursu, na czele z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Markiem Sawickim, oraz sponsorzy. Żartowano, że Państwu Danucie i Zbigniewowi Klimaszewskim, zwycięzcom w kategorii gospodarstw indywidualnych, do ciągnika firmy FARMTRAC, który ufundował Prezes Kasy, przydałaby się przyczepa… aby załadować wszystkie trofea.

Rozliczanie podatku dochodowego za 2007 r. od rolniczych emerytur i rent

Do 29 lutego 2008 roku KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W rocznym rozliczeniu podatku dochodowego PIT-40A KRUS uwzględni ulgę na małoletnie dziecko/dzieci świadczeniobiorcy pod warunkiem, że emeryt lub rencista w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2008 roku złoży w tej sprawie oświadczenie.

To top

Do góry