AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zapomoga pieniężna dla emerytów i rencistów KRUS

W kwietniowych terminach wypłat świadczeń emerytalno-rentowych uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowe świadczenie, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 852, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219).

Komunikat o zmianie na stanowisku Prezesa KRUS

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński powołał z dniem 3 marca 2007 roku Pana Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

AGRO-PREMIERY 2007 - na dobry początek

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 2007, które zorganizowano 23-25 lutego br. w Poznaniu pod hasłem "AGRO-PREMIERY - na dobry początek", to nowa oferta targowa MTP dla rolnictwa.

To top

Do góry