AKTUALNOŚCI

A- A A+

Gospodarstwa rolne na pokaz

1457 osób prowadzących indywidualnie produkcję rolną odpowiedziało na zaproszenie organizatorów Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007”

Solidarna pomoc dla ofiar huraganu na Podlasiu

300 tys zł przeznaczył Prezes KRUS na pomoc dla 113 rolników w gminie Suchowola na Podlasiu, poszkodowanych w wyniku wichury z 11 maja br. Zapomogi pochodzące z pozabudżetowego Funduszu Składkowego rozdzieli pomiędzy poszkodowanych Caritas Polska.

Zapomoga pieniężna dla emerytów i rencistów KRUS

W kwietniowych terminach wypłat świadczeń emerytalno-rentowych uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowe świadczenie, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 852, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219).

Komunikat o zmianie na stanowisku Prezesa KRUS

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński powołał z dniem 3 marca 2007 roku Pana Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

AGRO-PREMIERY 2007 - na dobry początek

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 2007, które zorganizowano 23-25 lutego br. w Poznaniu pod hasłem "AGRO-PREMIERY - na dobry początek", to nowa oferta targowa MTP dla rolnictwa.

To top

Do góry