Aktualności

Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś – nowy projekt prewencyjny KRUS

9 marca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas konferencji prasowej z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Zastępcy Prezesa KRUS Marka Surmacza zainaugurowała projekt Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

KRUS od ponad 30 lat prowadzi wszechstronne działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Eksperci Kasy ds. prewencji dotarli w tym czasie do setek tysięcy polskich rolników budując skutecznie ich świadomość na temat zagrożeń wypadkowych. Dzięki konsekwentnym działaniom prewencyjnym liczba zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o ponad 80%,  a wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków na 1 000 ubezpieczonych obniżył się z 24,6 do 8,0. Celem KRUS jest „zero wypadków i zero chorób zawodowych”, zgodnie z międzynarodową  strategią prewencyjną „Wizja Zero”, do której Kasa przystąpiła w 2018 r. KRUS w swoich działaniach prewencyjnych zwraca uwagę na trzy filary strategii: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków czy też chorób spowodowanych pracą. 

Celem projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś jest wzmocnienie przekazu prewencyjnego poprzez wspólne dla wszystkich działań hasło i logotyp, zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego KRUS, m.in. takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników, a także wspieranie rozwoju ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w jedną, identyfikowalną i rozpoznawalną markę. Poprzez działania projektowe KRUS będzie dążyć do zwiększenia zainteresowania rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także do szerszego zaangażowania mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyk wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Wokół projektu Bezpieczny rolnik, Bezpieczna Wieś KRUS planuje zgromadzić instytucje i firmy działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Podczas konferencji zaprezentowany został spot promocyjny projektu - https://youtu.be/cN48nGSVcko 


Do góry