Aktualności

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, które urodziły się w latach 2007-2015 r., i których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub dla dzieci posiadających uprawnienia do renty rodzinnej, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku powininny zostać dołączone:

formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka 

- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą 

- oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej

UWAGA! 

Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W 2022 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 26.06-16.07.2022 r.
  • 17.07-06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

  • 11.07-31.07.2022 r., 
  • 01.08-21.08.2022 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane 
zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

  • 30.06-20.07.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 14.07-03.08.2022 r., 
  • 04.08-24.08.2022 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08-31.08.2022 r.

Do góry