Aktualności

Emerytury rolnicze po nowemu – konferencja Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezes KRUS Aleksandry Hadzik

2 czerwca odbyła się konferencja Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezes KRUS Aleksandry Hadzik dotycząca zmian w emeryturach rolniczych.

Przedstawiono najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, które wejdą w życie 15 czerwca br.: 

  • prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego;
  • prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co  najmniej  25 lat ubezpieczenia  emerytalno-rentowego;
  • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS;
  • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia  na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty;
  • rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej;
  • rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów; 
  • turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Emerytury rolnicze po nowemu – prezentacja – konferencja 02.06.2022 r.

zdjęcia: MRiRW


Do góry