Aktualności

I spotkanie robocze ekspertów sieci ENASP

W dniach 2-3 marca w siedzibie francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego Mutualité Sociale Agricole (MSA) w Paryżu odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkanie robocze ekspertów Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP).

Podczas spotkania omówiono aktualne działania realizowane przez członków sieci ENASP na forum europejskim, w tym planowane zmiany prawne i organizacyjne w rolniczych systemach zabezpieczenia społecznego, a także zadania stojące przed Siecią w bieżącym roku.

W ramach wizyty roboczej  Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik wraz z towarzyszącą jej delegacją z Polski wzięła udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej (Salon d’Agriculture), podczas której francuska instytucja zabezpieczenia społecznego Mutualité Sociale Agricole (MSA) zaprezentowała stoisko informacyjno-promocyjne. 

Więcej informacji o ENASP: https://www.svlfg.de/enasp

 


Do góry