Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie

25 kwietnia Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Poznaniu z siedzibą w Chorzowie dr Krzysztof Koj podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy instytucjami.

fot. WSB w Poznaniu z siedzibą w Chorzowie

W ramach porozumienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obejmie patronatem dwa kierunki uczelni: Administrację Publiczną na studiach I stopnia oraz Biznes i Administrację na studiach II stopnia.

Kasa będzie mogła także promować swoje działania ustawowe podczas organizowanych przez uczelnię wydarzeń oraz publikować artykuły w zeszytach naukowych WSB.      
Więcej o WSB w Chorzowie - https://www.wsb.pl/chorzow/ 


Do góry