Aktualności

KRUS podczas konferencji „Zdrowie publiczne i zawodowe w zrównoważonym rolnictwie na rzecz zachowania klimatu” (Public and Occupational Health in Sustainable Agriculture)

23 sierpnia w Odense w Danii odbyła się hybrydowa konferencja „Zdrowie publiczne i zawodowe w zrównoważonym rolnictwie na rzecz zachowania klimatu”. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, była współorganizatorem sesji poświęconej dobrostanowi w rolnictwie.

Organizatorem wydarzenia była Międzynarodowa Komisja Zdrowia w Pracy (ICOH). Konferencję wspierało wiele międzynarodowych i krajowych instytucji oraz uniwersytetów, w tym  Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące  aktualnych badań i wdrożenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Poruszono problematykę związaną z: diagnostyką i profilaktyką chorób zawodowych i urazów, chorób zawodowych w rolnictwie, zdrowiem kobiet i dzieci w gospodarstwach rolnych, skutkami zanieczyszczenia powietrza i innego narażenia na substancje niebezpieczne na terenach wiejskich, oraz działań prewencyjnych na wsiach.

Konferencja skierowana była do naukowców, ekspertów zajmujących się zdrowiem zawodowym, agronomów, menedżerów i specjalistów ds. ubezpieczeń społecznych, pracodawców, pracowników, związków zawodowych, instytucji akademickich i stowarzyszeń zawodowych.

Więcej informacji na stronie: https://dasam.dk/agriohs2022/ 


Do góry