Aktualności

KRUS podczas wirtualnego Szczytu Wizji Zero Japonia 2022

W dniach 11-13 maja 2022 r. odbył się wirtualny Szczyt Wizji Zero Japonia 2022. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, była współorganizatorem Sesji L - Kultura BHP w Rolnictwie (Agri(OSH)Culture).

Organizatorami całego wydarzenia byli: japoński Instytut Globalnej Promocji Bezpieczeństwa (IGSAP), Narodowy Instytut Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej (AIST) oraz Japoński Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (JINOSH). Szczyt wspierało także Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (International Social Security Association – ISSA), Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization-ILO) oraz Fundusz Wizji Zero.

Szczyt stanowi szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych), przedstawicieli instytucji i władz państwowych oraz wszystkich, którzy są aktywni w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Występujący eksperci mieli okazję podzielić się najnowszymi spostrzeżeniami i strategiami w zakresie prewencji, jak również przedstawić unikalne rozwiązania praktyczne w zakresie implementacji Wizji Zero, czyli strategii prewencyjnej, stawiającej za cel zero wypadków i zero chorób zawodowych. 

Tematyka sesji obejmowała m.in. dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania i skuteczne metody zarządzania prowadzące do rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie przedstawione w ramach trzech filarów Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 szczyt odbył się formie on-line. 
Do 10 czerwca 2022 r. wystąpienia i inne materiały ze szczytu można obejrzeć na wirtualnej platformie: https://japan.visionzerosummits.com/.


Do góry