Aktualności

Najlepsi polscy agroprzedsiębiorcy uhonorowani

10 sierpnia w Ogrodach Pałacu Belwederskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 31. Konkursie Agroprzedsiębiorca RP. W wydarzeniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowały Prezes Aleksandra Hadzik oraz Zastępca Prezesa Monika Rzepecka.

Konkurs Agroprzedsiębiorca RP ma na celu uhonorowanie, nobilitację i promocję najlepszych polskich agroprzedsiębiorców, rolników i agrofirm. Rozgrywany jest w kategoriach: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, Zasłużony Promotor Agrobiznesu, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wybitny Promotor Agrobiznesu oraz Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP. Nagrodami w konkursie są: szable oficerskie, buzdygany i szyszaki. 

Podczas uroczystości Prezes KRUS Aleksandra Hadzik wręczyła 17 laureatom konkursu listy gratulacyjne wraz z gratulacjami i wyrazami uznania za codzienną pracę, kreatywność oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie i agrobiznesie na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i konkurencyjności sektora żywnościowego, a także z życzeniami dalszych sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości i konsekwencji w realizacji zamierzonych planów.

Gala 31-lecia Konkursu Agroprzedsiębiorca RP przebiegała pod honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Partnerami strategicznym byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 


Do góry