Aktualności

Posiedzenie Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji w Mannheim z udziałem KRUS

6 maja 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji w Mannheim, Niemcy.

Przedmiotem prac Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji jest analiza ryzyk zawodowych, w tym ryzyka zdrowotnego oraz psychospołecznego,  występujących w określonych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, budownictwo czy przemysł chemiczny. Specjalna Komisja Techniczna ISSA realizuje trójwymiarowe podejście do prewencji zawodowej polegającej na zarządzaniu ryzykiem zawodowym, promocji zdrowia i środków na rzecz powrotu do pracy.

Komisja koordynuje działania 14 międzynarodowych sekcji prewencji. Jedną z tym sekcji jest Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której Sekretariat prowadzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się z inicjatywy niemieckiej instytucji Zakładu Ustawowego Ubezpieczenia Wypadkowego i Prewencji w przemyśle spożywczym i gastronomii (German Social Accident Insurance Institution for the foodstuffs and catering industry – BASI).

W posiedzeniu wzięła udział delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na czele z dr Aleksandrą Hadzik, Prezes Kasy i jednocześnie Przewodniczącą Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były m.in. organizacja międzynarodowych wydarzeń prewencyjnych takich jak Szczyt Wizji Zero Japonia 2022 w dniach 11-13 maja br. oraz XXIII Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2023 w Sydney, w ramach którego odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Prewencyjnych (The International Media Festival for Prevention - IMFP). Przedmiotem posiedzenia była również nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników z Ukrainy „OSH-HELP Allliance for Ukrainian Workers”.

Podczas posiedzenia odbyły się także wybory do nowego Zarządu Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji. W ramach głosowania powołano nowe kierownictwo Komisji, w skład którego został wybrany przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Magdalena Wachnicka-Witzke - Sekretarz Generalna Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie oraz Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS.
Więcej informacji na stronie: https://ww1.issa.int/tc-prev/members  


Do góry