Aktualności

Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie

Jako przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 40. Międzynarodowym Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie organizowanym przez Sekcję we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (International Social Security Association - ISSA), Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development - IFAD) oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie jest jedną z czternastu sekcji wchodzących w skład Specjalnej Komisji Technicznej ds. Prewencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) założonego w 1927 roku pod patronatem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Celem działań Sekcji w ramach współpracy międzynarodowej jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego w rolnictwie, hodowli zwierząt, ogrodnictwie i leśnictwie. Zgodnie ze swoją misją Sekcja organizuje co trzy lata kolokwium poświęcone problematyce prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie.

W tym roku 40. Międzynarodowe Kolokwium Sekcji odbędzie się w dniach 22-23 września w Rzymie, a jego głównym tematem będzie bezpieczeństwo i higiena pracy w rozwoju rolnictwa. Niezwykle ważne jest skoncentrowanie naszej uwagi na rozwoju rolnictwa pod kątem przywrócenia i utrzymania równowagi w światowym zaopatrzeniu w żywność w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Zasady BHP zostały opracowane w celu wsparcia tego zadania. Rolnik jest narażony na wiele niebezpieczeństw podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków lub rutynowych czynności, dlatego przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy ma kluczowe znaczenie. Kolokwium promuje działania oraz dobre praktyki zapewniające bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rolnika oraz innych osób pracujących w gospodarstwie rolnym. 

Mam nadzieję, że Kolokwium będzie doskonałą okazją i wartościową płaszczyzną dla ekspertów z całego świata do wymiany doświadczeń i nowych inicjatyw, które przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. Licząc na taką owocną wymianę poglądów, chciałabym za pośrednictwem niniejszego listu osobiście zaprosić ekspertów z dziedziny BHP, badaczy, specjalistów medycyny wsi, ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, jak również rolników i pracowników sektora rolniczego, do przedstawienia swoich doświadczeń i wyników badań oraz podzielenia się swoimi opiniami i wnioskami na forum.

Jestem przekonana, że Kolokwium pozwoli na przedstawienie i poznanie najnowszych dokonań i dobrych praktyk w zakresie prewencji w rolnictwie w wielu jej aspektach, a w efekcie pomoże chronić życie, zdrowie i dobrostan rolników oraz mieszkańców wsi.

Specjalne podziękowania kieruję do Prezydenta Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, który wyraził zgodę na organizację Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie w swojej siedzibie w Rzymie oraz dla Prezydenta ISSA, który wspiera nasze działania i będzie w nim osobiście uczestniczył. 
Do zobaczenia w Rzymie,


dr Aleksandra Hadzik
Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie


Więcej informacji na temat Kolokwium znajduje się na stronie internetowej KRUS pod adresem: https://www.krus.gov.pl/en/40th-international-colloquium/  


Do góry