Aktualności

Udział przedstawicieli KRUS w XXX Jubileuszowej Wystawie AGROPROMOCJA 2022

W dniach 10-11 września br. w Starym Sączu odbyła się XXX jubileuszowa edycja Wystawy AGROPROMOCJA, która promuje małopolskie rolnictwo, firmy działające w branży agrobiznesu, produkty rolne oraz dorobek gospodarczy i kulturowy Małopolski.

Głównym organizatorem wydarzenia był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, a współorganizatorami: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski i Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała na wydarzeniu Monika Rzepecka, Zastępca Prezesa KRUS, która odczytała list gratulacyjny Prezesa KRUS, dr Aleksandry Hadzik do Organizatorów Wystawy:

Promocja nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie jest sprawą niezwykle istotną. Przyczyniają się one do wzrostu bezpieczeństwa w pracy w gospodarstwach rolnych, 
a poprawa bezpieczeństwa rolniczej pracy to także jedno z ważnych zadań ustawowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W trosce o rolnicze bezpieczeństwo Kasa prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną w tym zakresie i organizuje wiele przedsięwzięć. Tym samym cele KRUS są zbieżne z celami Organizatorów Wystawy, a ich realizacja stanowi istotny wkład w poprawę bezpieczeństwa na polskiej wsi
.”

W wystawie wzięła także udział dr Justyna Kosecka, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, który był jednym z partnerów organizacyjnych wystawy oraz kierownicy Placówek Terenowych KRUS z województwa małopolskiego.  

Na tegorocznej  wystawie AGROPROMOCJI rozstrzygnięto wiele ogólnopolskich konkursów na poziomie regionalnym i wojewódzkim, m.in. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, do którego zgłosiły się 104 gospodarstwa. Tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie małopolskim uzyskało gospodarstwo Państwa Justyny i Tomasza Prokopów z Sitnicy w powiecie gorlickim.


Do góry