Aktualności

Zachęcamy do lektury 77. numeru czasopisma Kasy!

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie naszego czasopisma naukowego „Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia”.

W najnowszym wydaniu przeczytają Państwo m. in. o nowoczesnym podejściu do  analizowania, modelowania i projektowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie, wydatkach na realizację zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w świetle budżetów rolnych Polski i udziałów w PKB w latach 1995–2020 oraz roli mediów społecznościowych w sprzedaży ubezpieczeń w segmencie rolnym.

Ponadto zapoznają się Państwo z przeglądem kryzysowych oddziaływań zjawisk katastroficznych na życie społeczne i gospodarcze kraju, w tym wpływu na obszar związany z funkcjonowaniem ubezpieczeń dla rolnictwa oraz ze świadczeniami przysługującymi ubezpieczonym rolnikom i domownikom z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, hospitalizacją w związku z COVID-19 lub izolacją domową.

Pełna elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna na naszej stronie.

Życzymy interesującej lektury!
Redakcja Kwartalnika


Do góry