BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Informacja nieopublikowana w BIP KRUS

Jak uzyskać dostęp do informacji, która nie została opublikowana w BIP KRUS?

Informacja, której nie zawiera Biuletyn Informacji Publicznej Kasy:

  • może znajdować się na głównej stronie internetowej www.krus.gov.pl
  • może znajdować się w zasobach danych publicznych Kasy w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej na stronie www.danepubliczne.gov.pl
  • może być wyłożona, wywieszona w ogólnie dostępnych miejscach w siedzibach jednostek organizacyjnych Kasy lub  udostępniona przez te jednostki do wglądu;
  • może zostać udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej;
  • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach art. 5  ust. 1 pkt 1-4  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacja o wysokości opłat i sposobie wniesienia opłaty za udostępnianie informacji publicznej


Pobierz:   wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zwracających się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej