BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Informacja nieopublikowana w BIP KRUS

Jak uzyskać dostęp do informacji, która nie została opublikowana w BIP KRUS?

Informacja, której nie zawiera Biuletyn Informacji Publicznej Kasy:

 • może znajdować się na głównej stronie internetowej www.krus.gov.pl
 • może znajdować się w zasobach danych publicznych Kasy w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej na stronie Opens external link in new windowwww.danepubliczne.gov.pl
 • może być wyłożona, wywieszona w ogólnie dostępnych miejscach w siedzibach jednostek organizacyjnych Kasy lub  udostępniona przez te jednostki do wglądu;
 • może zostać udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona  na stronach podmiotu i nie jest możliwe niezwłocznie jej udzielenie przez telefon, wysłanie faxem, listownie lub e-mailem;
 • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach art. 5  ust. 1 pkt 1-4  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Centrala pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00
  Godziny pracy oddziałów regionalnych i placówek terenowych udostępniono w bazie adresowej Kasy powiązanej z menu: Opens external link in new windowOrganizacja

  Adres Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
  al. Niepodległości 190
  00-608 Warszawa
  e-mail: info(at)krus.gov.pl

  K
  ontakt do redakcji BIP KRUS - Biuro Komunikacji Społecznej Centrali KRUS

tel. (22) 592 64 15, fax (22) 592 66 68, e-mail: rzecznik(at)krus.gov.pl


Pobierz:   Zapoczątkowuje pobieranie plikuwzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej